Jakość

IKA POLSKA jako spółka mająca ambicje ustanawiania standardów w branży, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w bieżącej działalności. Dążymy do umacniania zaufania i ciągłego wzrostu zadowolenia naszych klientów i firm współpracujących, poprzez oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakości produktów na korzystnych warunkach handlowych. Kładziemy również nacisk, aby nasze personalne relacje z klientem były partnerskie i życzliwe zgodne z ogólnie pojętą etyką zawodową.

Cele te realizujemy poprzez następujące działania:

  1. Kształtowanie świadomości personelu w zakresie wymagań i oczekiwań klientów.
  2. Uświadamianie wpływu poszczególnych osób na spełnienie tych wymagań.
  3. Pozyskiwanie do współpracy firm świadczących wysokiej jakości usługi i kładących szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie oferowanych produktów.
  4. Bieżące śledzenie przepisów i informacji niezbędnych dla prawidłowej, rzetelnej obsługi klientów.
  5. Uczestnictwo w programach KRD i D&B zmierzających do eliminacji z rynku nierzetelnych podmiotów gospodarczych.
  6. Wdrożenie innowacyjnego systemów informatycznego (ALTUM) umożliwiającego podniesienie jakości obsługi klientów.
  7. Wprowadzanie na rynek polski innowacyjnych, kompostowanych produktów firmy PGI.
  8. Wspieranie produktów podlegających procesom oksydegradacji.
  9. Organizację programów informacyjnych i konkursów podnoszących jakość świadczonych usług.
  10. Organizację szkoleń i kursów dla pracowników IKA POLSKA i firm współpracujących.


Celem polityki jakości IKA POLSKA jest stworzenie przyjaznego klimatu oraz dogodnych warunków współpracy zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami naszych klientów.

Menu

Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.